top of page

רגע לנשימה

סדנאות ריברסינג
וכתיבה אינטואיטיבית

מסע קטן לגילוי והעצמת מקומות חדשים החבויים בנו

חוזרים הביתה.  חוזרים לנשימה.   הנשימה היא בית.

משם הכל מתחיל ושם הכל נגמר, היא מחברת אותנו למקום שהוא מעבר למילים.

הנשימה היא כח החיים ואחת המורות הגדולות שלנו, דרכה אפשר ללמוד את עצמנו, את העומקים, המאורות והצללים שלנו.

היא מאפשרת לנו להכיר עוד חלקים בנו, לחקור את נפשנו ולפגוש את עצמנו!

הרבה תהליכים מתקיימים בתוכינו כל הזמן ומפעם לפעם אני אוהבת לעצור לרגע ולעשות בתוכי בדק בית, לבדוק מה אני משילה ממני ומה אני מבקשת לחיים שלי, מי אני רוצה להיות, במה אני רוצה להשתפר, מה אני רוצה לחזק ומה אני רוצה להשאיר בדיוק ככה.

בסדנה אנו צוללים אל הנשימה דרך כתיבה אינטואיטיבית. כותבים את עצמנו לדעת, את הכוונות שלנו, את המקום בו אנו נמצאים, על ידי כתיבה שהיא ללא מחשבה, בוסרית, ישירה, כפי שהדברים מבקשים להגיע, ללא סינונים, כתיבה שהיא ביני לבין עצמי. ומשם אל מעמקי הנשימה, ננשום לדברים אשר כתבנו, למקומות החסומים שמבקשים להיפתח ולהשתחרר, לקליפות שהגיע זמנן לנשור מעלינו, להשיל את העור הישן ולהכניס אור חדש.

bottom of page